Bãi Cháy Store 8

  • map point Số 563 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
  • phone 1 0906 203 998

Hours

Monday

08:00 a.m. - 22:00 p.m.

Tuesday

08:00 a.m. - 22:00 p.m.

Wednesday

08:00 a.m. - 22:00 p.m.

Thursday

08:00 a.m. - 22:00 p.m.

Friday

08:00 a.m. - 22:00 p.m.

Saturday

08:00 a.m. - 22:00 p.m.

Sunday

08:00 a.m. - 22:00 p.m.

Store facilities